top of page

OVER MUSICASA

MUSICASA ontleent haar naam aan muziek (musica) waarbij u zich thuis (casa) kunt voelen.

De behoeften van u als cliënt zijn daarbij van groot belang. Als muziektherapeut ben ik daarom volledig toegewijd en toegerust om uw behoeften muzikaal tegemoet te treden.

'Muziek is je eigen ervaring,

jouw gedachten, jouw wijsheid.

Als je muziek niet beleeft

komt er niets uit je sax.'

Charlie Parker, saxofonist

DE PRAKTIJK

Sinds begin jaren '90 doe ik praktijkervaring op in het muziektherapeutisch werken met mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 1998 ben ik afgestudeerd als zelfstandig muziektherapeut. Sinds die tijd voer ik een eigen praktijk. De doelgroep die zich momenteel aandient is zeer divers geworden vanwege mijn aansluiting en doorverwijzingen vanuit de huisartspraktijk Therapeuticum Venkelveld: www.therapeuticumvenkelveld.nl

MUZIEKTHERAPIE

Muziektherapie kan bij diverse ziektebeelden een ondersteunende rol spelen dat kan leiden tot een weg naar herstel. Denk hierbij aan ziektes als:

 • Astma
 • Reuma
 • Hoge bloeddruk
 • Migraine
 • Vermoeidheidsklachten
 • Depressie
 • Er is veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van muziektherapie bij:
 • Autisme
 • Dementie
 • Ziekte van Parkinson
 • Afasie. 
 1. De behandeling kan bijdragen aan stimuleren van de mogelijkheden of vaardigheden die een cliënt heeft.
 2. Daarnaast wordt als doel gesteld achteruitgang tegen te gaan of het verlichten van het lijden centraal te stellen. Er wordt gewerkt aan de kwaliteit van leven.
 3. Ook kan door muziektherapie gewerkt worden aan de acceptatie van beperkingen en omgang met verlies.
 4. Muziektherapie kan ook bij stervensbegeleiding een rol van betekenis spelen. 

De krachten die schuil gaan in de muziek kunnen hulp bieden.

Als ik het heb over de krachten die schuil gaan in de muziek dan moet u denken aan toonhoogte, tempo, dynamiek (hard/zacht), ritme, maat, harmonie,vorm en chaos.

Maar denk ook aan het gebruik van de verschillende soorten muziekinstrumenten. Zo zijn er speciaal voor therapie ontwikkelde instrumenten die ik gebruik. Daarnaast maak ik ook gebruik van de gangbare instrumenten.  

Instrumentarium

AANMELDEN

Muziektherapie wordt in de meeste gevallen op doorverwijzing van een arts of psycholoog of andere specialist geïndiceerd. Tevens is het mogelijk om uit eigen initiatief muziektherapie aan te vragen door middel van direct contact op te nemen met de muziektherapeut.  

VERLOOP

Er is geen muzikale voorkennis nodig om aan de therapie deel te nemen.Een therapiesessie

duurt minstens een half uur. Het aantal sessies bestaat gemiddeld uit een periode van 14 keer.

Hier kan indien nodig van afgeweken worden. Na deze periode worden de bevindingen in de vorm van een schriftelijk verslag teruggekoppeld aan de desbetreffende verwijzer. 

AMPHION MUZIEKSCHOOL 

Sinds 2000 werk ik bij Amphion Muziekschool.  Sinsdien geef ik onder andere les aan leerlingen die baat hebben bij gespecialiseerde muziekles. De lessen kunnen zowel in groepsverband als individueel plaatsvinden. Als muziektherapeut heb ik veel instrumenten leren bespelen. Dit komt goed van pas bij het geven van de lessen en dit leidt tevens tot een gevarieerd lesaanbod. Het werken aan de ontwikkeling van speelplezier is een van de belangrijkste doelstellingen tijdens de lessen.

Ook is het mogelijk om op de muziekschool muziek als therapie in te zetten. 

LOCATIE INDIVIUELE MUZIEKTHERAPIE

De muziektherapie kan plaatsvinden op zaterdagochtend in het Therapeuticum Venkelveld. 

THERAPEUTICUM VENKELVELD

Venkelveld 64

7006 TL Doetinchem

In bijzondere gevallen kan de therapie bij u aan huis plaatsvinden.

VERGOEDINGEN

Als muziektherapeut ben ik in het bezit van het daartoe vereiste HBO-diploma.

Veel verzekeraars vergoeden vaktherapie muziek via het aanvullende pakket. Lees uw verzekeringspolis goed door om te weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Soms vraagt een verzekeraar een verwijsbrief of indicatie van uw (huis)arts of behandelaar. 

bottom of page