MUSICASA - praktijk voor muziektherapie en muzieklessen op maat
OVER MUSICASA

accordeon & trompetMUSICASA ontleent haar naam aan muziek (musica) waarbij u zich thuis (casa) kunt voelen. 
De behoeften van u als cliënt zijn daarbij van groot belang. Als muziektherapeut ben ik daarom volledig toegewijd en toegerust om uw behoeften muzikaal tegemoet te treden. 


'Muziek is je eigen ervaring,
jouw gedachten, jouw wijsheid.
Als je muziek niet beleeft
komt er niets uit je sax.'


Charlie Parker, saxofonist
                    

uiteenlopende doelgroep


DE PRAKTIJK
Sinds begin jaren '90 doe ik praktijkervaring op in het muziektherapeutisch werken met mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 1998 ben ik afgestudeerd als zelfstandig muziektherapeut. Sinds die tijd voer ik een eigen praktijk. De doelgroep die zich momenteel aandient is zeer divers geworden vanwege mijn aansluiting en doorverwijzingen vanuit de huisartspraktijk Therapeuticum Venkelveld: www.therapeuticumvenkelveld.nlMUZIEKTHERAPIE  
Muziektherapie kan bij diverse ziektebeelden een ondersteunende rol spelen dat kan leiden tot een weg naar herstel. Denk hierbij aan ziektes als:
 • Astma
 • Reuma
 • Hoge bloeddruk
 • Migraine
 • Vermoeidheidsklachten 
 • Depressie
Er is veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van muziektherapie bij:
 • Autisme
 • Dementie
 • Ziekte van Parkinson 
 • Afasie. 

 1. De behandeling kan bijdragen aan stimuleren van de mogelijkheden of vaardigheden die een cliënt heeft.
 2. Daarnaast wordt als doel gesteld achteruitgang tegen te gaan of het verlichten van het lijden centraal te stellen. Er wordt gewerkt aan de kwaliteit van leven. 
 3. Ook kan door muziektherapie gewerkt worden aan de acceptatie van beperkingen en omgang met verlies.
 4. Muziektherapie kan ook bij stervensbegeleiding een rol van betekenis spelen. 


InstrumentariumDe krachten die schuil gaan in de muziek kunnen hulp bieden.
Als ik het heb over de krachten die schuil gaan in de muziek dan moet u denken aan toonhoogte, tempo, dynamiek (hard/zacht), ritme, maat, harmonie,vorm en chaos.
 
Maar denk ook aan het gebruik van de verschillende soorten muziekinstrumenten. Zo zijn er speciaal voor therapie ontwikkelde instrumenten die ik gebruik. Daarnaast maak ik ook gebruik van de gangbare instrumenten.  


KanteleAANMELDEN
Muziektherapie wordt in de meeste gevallen op doorverwijzing van een arts of psycholoog of andere specialist geïndiceerd. Tevens is het mogelijk om uit eigen initiatief muziektherapie aan te vragen door middel van direct contact op te nemen met de muziektherapeut.  VERLOOP
Er is geen muzikale voorkennis nodig om aan de therapie deel te nemen.Een therapiesessie 
duurt minstens een half uur. Het aantal sessies bestaat gemiddeld uit een periode van 14 keer. 
Hier kan indien nodig van afgeweken worden. Na deze periode worden de bevindingen in de vorm van een schriftelijk verslag teruggekoppeld aan de desbetreffende verwijzer. 

MUZIEKLES OP MAAT
Voor speciaal aangepaste muzieklessen kunt u ook bij MUSICASA terecht. Ik houd dan rekening met uw speciale wensen. 

MUZIEKSCHOOL OOST-GELDERLAND
Sinds september 2017 is het tevens mogelijk om op de Muziekschool Oost-Gelderland gratis workshops te volgen die plaatsvinden in de week van de VAKTHERAPIE (2 t/m 8 oktober). Na het volgen van deze workshops kunt u zich eventueel aanmelden voor een vervolgcursus die plaats gaat vinden na de herfstvakantie. Voor meer info en nieuws hier over klik hier    


LOCATIE INDIVIUELE MUZIEKTHERAPIE
De muziektherapie kan plaatsvinden op zaterdagochtend in het Therapeuticum Venkelveld. 
therapeuticum venkelveld


THERAPEUTICUM VENKELVELD
Venkelveld 64
7006 TL Doetinchem

In bijzondere gevallen kan de therapie  bij u aan huis plaatsvinden.

 


Stichting Papageno  verzorgt sinds 2000 muziektherapie aan huis voor autistische kinderen, Hierdoor raakt het gehele gezin betrokken bij de therapie in de vertrouwde omgeving van het kind.Tijdens mijn opleiding aan Stenden Hogeschool ben ik geschoold in de grondbeginselen van de Papageno uitgangswaarden.
Net als Papageno kom ik aan huis!
Net als Papageno kom ik aan huis!
Soms kom ik op de fiets,
Soms kom ik op de fiets,
of met een auto van Mywheels naar u toe!
of met een auto van Mywheels naar u toe!
  


VERGOEDINGEN
Als muziektherapeut ben ik in het bezit van het daartoe vereiste HBO-diploma.
Veel verzekeraars vergoeden kunstzinnige therapie via het aanvullende pakket. Lees uw verzekeringspolis goed door om te weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Soms vraagt een verzekeraar een verwijsbrief of indicatie van uw (huis)arts of behandelaar. 

Geregistreerd lid van de NVKT nr.3180
Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders
AGB-code 90028650
Praktijk AGB-code 9007492
K.v.K. 09201209/BTW nummer NL001350634B19


geregistreerd lid vaktherapeuten.
Lidnummer: 5966                                                
                             www.nvvmt.nl           

 
Algemene voorwaarden MapQuest Kaarten/routebeschrijvingen dienen alleen ter informatie. Alle risico is voor de gebruiker. MapQuest, Vistaprint en hun leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit van de wegen, snelheid of gebruikersvriendelijkheid.